Advokat Tromsø

Har du behov for tjenestene til en advokat? Uavhengig av hvilken sak du har behov for juridisk hjelp til, finnes det alltid en advokat som kan hjelpe deg. Å få tilbud fra flere advokater er viktig for å finne den advokaten som kan hjelpe deg best. Husk; forskjellen på en god og dårlig advokat kan påvirke utfallet.

Advokat Tromsø

En god del av oss vil en eller annen gang i løpet av livet oppleve behov for tjenestene til en advokat. Hvilke tjenester kan en advokat tilby og må det bli en så dyr opplevelse?

Det kan være fort gjort å ende opp i noen problemer der man har behov for juridisk hjelp. Det kan være en enkel nabokrangel, et arveoppgjør i familien eller at du har blitt anklaget for å ha begått en kriminell handling. Da trenger du en advokat som forsvarer deg når saken når rettsapparatet.

Hva er egentlig en advokat?

Tittelen advokat er beskyttet og det er en rekke kriterier som må oppfylles for at man skal kunne bruke denne tittelen. Først og fremst må vedkommende ha bestått juridisk embetseksamen, i tillegg til å ha fått en advokatbevilling som gjør at man kan bistå klienter med juridisk hjelp. Man kan da gi hjelp gjennom rådgivning, samt ved å representere en klient for domstoler, andre offentlige myndigheter og i saker mot private parter. Hvilke krav som stilles og hvilke plikter man har som advokat, er spesifisert av norske lover og forskrifter. En advokatbevilling oppnås når man om man er over 20 år og har bestått juridisk embetseksamen. Dessuten må man ha fått godkjent 2 år med fulltidspraksis som advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig. Om man har 2 års praksis i fulltid som universitetslærer i rettsvitenskap, kan dette også telle. Videre må man ha fullført Advokatkurset. Dette kurset arrangeres ved Juristenes utdanningssenter, går over 46 timer og avsluttes med en advokateksamen. Det forventes også en helt plettfri vandel som kan dokumenteres med politiattest.

Når trenger du advokat?

Ja, dette er et godt spørsmål. Når trenger man faktisk en advokat? Kort fortalt, trenger man en advokat når man har kommet i en konflikt som er sentrert rundt juridiske spørsmål. Det vil alltid være noen saker man kan håndtere uten hjelp av advokat, med å henvise motparten til det korrekte lovverket. Det er greit å ha en advokat som er en nøytral part og som kan gi deg gode råd om hvordan du best mulig kan håndtere situasjonen, sett fra et juridisk perspektiv. Spesielt dersom konflikten skulle nå nye høyder, for er det sterke følelser involvert vil det være vanskelig for klienten å holde seg nøytral. Om det er en advokat du tror kan hjelpe deg, tar du kontakt og hører om du har en sak som advokaten kan være interessert i å ta. Det kan være greit å løse saken gjennom for eksempel konfliktrådet, dersom vedkommende ikke tror at det er juridisk hold i saken. I konfliktrådet velger du selv om du tar med advokaten din. Advokaten din kan sikre at dine interesser blir ivaretatt så langt som mulig. Du kan også velge å ta saken selv. Ofte handler det også om økonomi og i noen tilfeller vil du selv være nødt til å måtte betale advokatutgifter, noe som kan være en kostbar affære.

Finn advokat i Tromsø

Det kan noen ganger være vanskelig å finne en advokat. Det kan blant annet være noen geografiske begrensninger som vil si noe om utvalget av advokater på et sted. I Tromsø er det et greit utvalg av advokater, men det trenger ikke være sånn i andre steder av landet. Skulle advokaten være et stykke unna, finnes det likevel noen advokater som vil være villige til å ta en lengre reisevei om du selv ikke har mulighet til dette. Slik type informasjon vil du få om du kontakter byrået du ønsker å benytte. Husk at du må gjøre research i forkant av valg av advokat. Du må først vurdere hva slags type sak det er du har og hvilke områder i jussen saken vil komme inn under, for det har seg nemlig slik at det kan lønne seg å finne en advokat som er spesialist på akkurat det området. En advokat som har spesialisert seg på det aktuelle området, vil ha dypere kunnskap om de aktuelle lovene og anvendeligheten, framfor en advokat som har et generelt fokus på juss. Skulle saken for eksempel handle om barnerett, vil det være en fordel om advokaten er spesialist på barnerett. Når det gjelder strafferett, vil gjerne advokatene som jobber med dette gjerne være spesialister på spesielle områder innenfor strafferetten. Strafferetten er et stort område som tar for seg all form for kriminell aktivitet. Er du blitt siktet eller tiltalt for hvitvasking eller lignende, bør du ha en kompetent advokat som har peiling på lovverket rundt økonomisk kriminalitet, for da kan advokaten gi deg sine beste mulige juridiske råd. Er du på nettsidene til de ulike advokatselskapene vil du finne et kontaktskjema hos de fleste og her kan du kontakte selskapene om du skulle ha noen spørsmål om hvorvidt selskapet kan være behjelpelige med din sak. Det kan lønne seg å spørre selskapene om pris og om de kan tilby noen form for fri rettshjelp. På den måten, kan du få sjekket flere steder før du bestemmer deg for å bruke et bestemt advokatbyrå. Ja, faktisk kan det være greit å velge et byrå fremfor en selvstendig advokat. En selvstendig advokat vil ikke nødvendigvis ha et stort apparat i ryggen som kan ta over dersom noe skulle skje, noe som et byrå bestående av flere advokater har.

Jurist Tromsø

Tromsø er en by og kommune i Troms fylke og er den største byen i Nord-Norge. Det er over 74 000 innbyggere i Tromsø, men inkluderer man tilstrømningen av studenter bor det over 85 000 personer i kommunen store deler av året. Jo flere innbyggere, jo større behov for advokater. I Tromsø kan du finne advokater i alle prisklasser.

Hva gjør en advokat?

Klientene til en advokat kan være så mangt, alt fra internasjonale selskap, privatpersoner, offentlige etater og små og store bedrifter. I første omgang er advokatens oppgaver å vurdere saker som klienter kommer med, for så å se hva som kan gjøres med saken og deretter gir advokaten råd om hvordan de ulike sakene kan følges opp. Man kan jobbe som advokat på mange måter. Hos de store bedriftene finner man ofte en bedriftsadvokat og de forholder seg til alt det juridiske som har med bedriften å gjøre. De er også ansatt i bedriften som de jobber for. I noen tilfeller, har også de større organisasjonene en egen organisasjonsadvokat som tar seg av alt det juridiske i organisasjonen. Mange advokater har også valgt å jobbe i det offentlige, som for eksempel politiadvokat, statsadvokat eller riksadvokat. Her representerer advokatene staten og dens interesser. Kommuneadvokater er ansatt av kommunen for å forsvare kommunens interesser. De advokatene som har valgt å jobbe spesifikt med strafferett er gjerne forsvars- eller bistandsadvokater. Mange advokater i Norge har også valgt å ta en etterutdanning i advokatmekling, som betyr at de også kan fungere som meklere på vegne av en part eller mellom to parter. Mange konflikter trenger ikke nødvendigvis å komme i rettssalen, for man kan faktisk komme langt dersom meklingen er god og det er her en av advokatens mange oppgaver kommer inn i bildet. Noe av kanskje det viktigste advokater gjør er å gi råd om hva klienten kan gjøre og ikke kan gjøre i en gitt situasjon. Det er muligheter for at man kan komme opp i situasjoner som engasjerer en så veldig, at man risikerer å tråkke over noen grenser. I slike tilfeller er det veldig greit å ha en sparrepartner som forteller en hvor grensene mellom lovlige og ikke lovlige handlinger går. Er man midt i en konflikt med en annen part er det ikke unaturlig om følelsene kan ta overhånd og spesielt dersom det er en personlig grunn til konflikten. Dersom det skulle være tilfelle, er det nødvendig å ha en nøytral part som kan snakke ut fra juss og lovverket og ikke klienten sine følelser. Konflikten må håndteres på et eller annet vis, men det kan også være at du rett og slett ikke har tid eller krefter til å ta det selv og da er det fint at advokaten kan føre meklingen for deg. Advokaten kan også utføre juridiske dokumenter, som for eksempel juridisk bindende avtaler og kontrakter. Skulle det bli en sivil rettssak ut av det, kan advokaten føre din sak.

Forsvarer Tromsø

Fant du ikke det du lette etter? Se andre relevante sider her:

Advokater

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon? Kontakt oss på kontakt@besteadvokattromso.com